Monday, July 14, 2014

Masburi RihaMirihaaagai kulhiraha tankolhemaduvaane aee kudakudin na keveygota tahyaaru kolaafa namaves kulhiraha gadaya beynun fulhiyaa havaadu hadaa hikimiruskolhu 25grms ah badalu kolahvaa.

.

No comments:

Post a Comment